تبلیغات
دره شهر (سیمره) - تپه های باستانی دره شهر

(دره شهر) تپه های باستانی فراوانی دارد که برخی از آنها به وسیله دانشمندانی چن دومرگان و هرسفلد و سراورل استین مورد بازدید و گمانه زنی قرار گرفته اند که مهمترین آنها عبارتند از:

1- تپه موسوم به قلعه تیخن .

تپه نسبتا بزگی است بفاصله 5 کیلومتری از دره شهر که قلعه ای  با برج و بارو داشته که به وسیله اهالی خراب شده و آجرهای آن را برای ساخت مسکن خویش به کار برده اند.

این قلعه چاهی نیز داشته که آثار آن هنوز باقی است .هیئت ((استین)) روی این تپه مطالعه نموده و با گمانه زنی ،در طبقات میانی آن سفالهای منقوش و رنگینبدست آورده اند که تا 2500سال قبل از میلاد تاریخ گذاری شده است .( منبع : راههای باستانی و پایتخت های قدیمی غرب ایران ص 120و121)

2- تپه کوزه گران

این تپه تقریبا 3 کیلومتر با تپه تیخن فاصله دارد، و بزرگتر از تپه اولی بوده  و شاید قدمت بیشتری داشته باشد. (استین)بر روی این تپه گمانه زنی کرده .

طبقه اول آن مربوط بدوره ساسانی است .انواع سفال منقوش و رنگین که از طبقات زیرین به دست آمده آنها را با سفالهای شوش هم عصر و نوع تمدن را هم با آن یکی دانسته اند.

قسمتی از طبقات پایین ،قبرستانی بوده که چند قبر در آن جا دیده شده است .

اول: قبوری که استخوان مردگان را در کوزه ها ریخته و در مانهای سفید کاری شده دفن کرده اند.

دوم : : قبوری که اسکلتهایی در یک قبر پیدا شده و در کنار آنها تنورها و خاکستر زیادی نیز دیده شده است سفال شکسته های زیادی نیز در اطراف تپه ریخته  و از لحاظ کیفیت نقش با هم متفاوتند .نقوش سفالها ،بیشتر پرندگان ، بز کوهی می باشد. و شاید این محل یک کارگاه کوزه گری  بوده است .

.( منبع : راههای باستانی و پایتخت های قدیمی غرب ایران ص 120و121)

3 – تپه ((کل یزید))

این تپه نیز در کنار تپه ((قلعه تیخن)) واقع است . بر روی آن ،آثار قصری از دوره ساسانی دیده می شود

4 – تپه ((کلک موسیوند)

این تپه در روستای دشت آباد دهستان سیکان واقع ده است .

5 – تپه (( قلعه زینل ))

بفاصله  3کیلومتری مرکز((دره شهر))در محلی موسومبه چم کلان واقع شده است.

6- تپه((قلعه گل)) نزدیک دره شهر که شاید مربوط به دوره ساسانی باشد.

7- تپه((رشکله)) :در جنوب جمشیدآباد دره شهر.

8- تپه((سیکان)) : که باقی مانده عهد ساسانیان است.

9- تپه فرهاد آباد : در پشته سیکان ،که قبوری چند در اطراف وروی آن دیده میشود.

10-تپه((سکه سون))   واقع در دهکده ای به همین نام ودر جنوب غربی دره شهرنزدیک کوهپایه ((کبیر کوه ))که در سطح بالای آن سکه های دوره اسلامی ونیز از قسمتهای عهد ساسانیان به دست آمده است.

11- ((چغاسبز)): واقع در دهستان خالصه که بیشتر آن به وسیله اهالی حفاری شده است وبعضی از هیئت های علمی نیزروی آن مطالعاتی انجام داده اند ومربوط به دوره پیش از تاریخ تشخیص داده شده است.

12- تپه دستگرد : در دره شهر که آثار ساختمانی آجری دارد وشاید مربوط به دوره اسلامی باشد