تبلیغات
دره شهر (سیمره) - چپ و راست تختان آبدانان

منطقه چپ و راست در روستای تختان از توبع انجیره در شهرستان آبدانان قرار دارد.این منطقه تامین کننده آب مردم این دیار است . آبشار زیبایی که در عکسها میبیند شاید بلند ترین آبشار استان ایلام باشد.اینمنطقه حتی در تابستان هم داری آب فراوان است.واقعا زیبا ست واقعا .جای شما خالی!!!

چپ و راست آبدانان

چپ و راست آبدانان