تبلیغات
دره شهر (سیمره) - لیت انار

منطقه ای زیبا که در نزدیکی روستای مراد اباد و گاومیشان دره شهر  در دل کبیرکوه واقع است .

این منطقه نیز از زیباترین مناطق دره شهر است که دارای اب فراوان میباشد که البته در تابستان آب ان کم         می شود

 

.لیت انار