تبلیغات
دره شهر (سیمره) - بلوط و خواص آن

    بلوط

 

 نام علمی:QUERCUS.SP

      گونه زاگرس(كبیر كوه)Q.Persica

     نام محلی:بلوط – بلی – برو – برودار – مازو – دارمازو

 

 

ویژگی ها:

رشد سالانه آنها كم است.بیش از 150سال زنده میمانند.تنه صاف با شكافهای نسبتا عمیق دارند.ریشه ها بسیار عمیق بوده ووزن ریشه به مراتب از وزن تاج پوشش بیشتر است.شاتون نر آویخته وغیر منقطع،فندقه بیضی شكل،برگها ساده ودندانه دار وبه ندرت صاف ،گیاه یك پایه وگل ها تك جنسی هستند.گل نر دارای15-3پرچم وتخمدان3خانه ای است. ...

روش تكثیربلوط:

گونه های مختلف درخت بلوط همگی از طریق بذر تكثیر می شوند:

بذر بلوط را در اواخر زمستان واوایل بهار به فاصله های 10سانتیمتر و عمق 3سانتیمتر می كارند.در مدت كمتر از یك ماه بذرها جوانه می زنند.بعد از گذشت یك سال می توان نهال را از زمین خارج نموده و به جاهای دیگر انتقال داد.

اهمیت بلوط:

·       افزایش آبهای زیر زمینی

·       مبارزه با آلودگی هوا

·       جلوگیری از فرسایش خا ك

·       پناهگاه حیات وحش

·       تولید اكسیژن ولطا فت هوا

·       تامین ماده اولیه محصولات صنعتی و دارویی

·       جلوگیری از سروصدای ناهنجار و...

·       تهیه چوب پنبه

·       استفاده از برگ وسرشاخه ها به عنوان خوراك دام

·       استفاده از چوب بلوط در نجاری

·       استفاده از گال بلوط در صنایع

 

خواص درمانی بلوط:

تانن ماده موثر موجود در بلوط است كه در اكثر اندام های آن ذخیره می شود.این ماده با تقویت مخا ط معده دردرمان ورم معده وزخم آن مورد استفاده قرار می گیرد.در طب سنتی از تانن بلوط برای درمان سل ونیز التیام زخمها استفاده می شده است.تانن ماده ای ادرا آور بوده ولذا مانع ایجاد سنگ در كلیه ها  ومثانه می شود.با توجه به تجمع كلسیم وپیش ساز ویتامین  Dدر میوه بلوط ،در درمان نرمی استخوان نیز موثر است .

البته مصرف  زیادی بلوط  باعث خستگی معده ودرد عضلات قلبی می شود .

                          با تشکر از گروه یاوران محیط زیست دره شهر

                            مقاله از کارشناس ارشد علوم گیاهی محمد مریدی