تبلیغات
دره شهر (سیمره) - عکس کوه کبیرکوه دره شهر
منقطه تفریحی و چشمه النج در دل کوه کبیر کوه


  


عكس از یاسین كلانتری

 

 زمستان کبیرکوه
این کوه از حوالی جنوب شهر ایلام (گردنه ی آفتاب)شروع می شود و تا رود خانه کرخه -به طول ۱۶۰ کیلو

 

متر -ادامه می یابد و از آن به بعد به زمین هایی هموار تبدیل می شود.

بلندترین نقطه ی آن ۳۰۶۲متر از سطح دریا ارتفاع دارد

 

 

مزرعه خیار در دامنه کبیر کوه

 سوختن درختان كبیر كوه

سوختن درختان کبیرکوه


عكس از یاسین كلانتری