تبلیغات
دره شهر (سیمره) - زبان شناسی مردم دره شهر

 

گویشها و زبانهای رایج در شهرستان دره شهر  را می توان به چند قسمت مختلف تقسیم كرد

1_گویش لری :

 بررسیهای زبان شناسی و فرهنگی، نشان دهنده پیوستگی قومی لرها با دیگر اقوام ایرانی به ویژه شعبه پارسی است. همچنین در شرفنامه چهار قوم کرد را : لر و کلهر و گوران و کرمانج خوانده اند. و همانطور که زبان شناسان می دانند زبان لری ما بین زبان فارسی و زبان کردی است. لران قدیمی ترین قبایل حتی قبل از آریاییها می باشند که از روزگاران کهن در نواحی غرب وجنوب غرب و در امتداد دامنه های زاگرس ساکن بوده و هستند.

كلمه لر (lor) در لغت نامه معین جلد سوم ص 3579به معنی ساده دل وسلیم آمده است ولری (lori)به معنی لر بودن و سادگی و ساده بودن آمده است.

2 _زبان لكی:

 در صد زیادی از مردم دره شهر به این زبان صحبت می كنند 

3_زبان كردی :

کردان همان مادها یا شاخه ی بزرگی از مادها هستند که از نژاد آریا می باشندکردان بزرگترین قوم آریایی ایران زمین میباشند که از دیرباز در نواحی کوهستانی و محصور غرب فلات ایران ساکن هستند و به حفظ آداب و اخلاق ایرانی موفق گردیده اند.

قسمتی از مردم این ناحیه به زبان كردی صحبت می كتتد كه بیشتر انها از روستاهای بین دره شهر وابدانان  بخاطر پیدا كردن  شغل به دره شهر كوچكرده اند .تعدادی هم از ایلام ودهلران  و جاهای دیگر به این ناحیه امده اندتعداد كردها در این ناحیه از لرها و لكها خیلی كمتر است .

4_زبان عربی

تقریباُ تعداد بسیار كمی از مردم دره شهر به زبان عربی صحبت میكنند كه آنها هم اصلیت عرب ندارند انها برای پیدا كار به استان خوزستان كوچ كرده بودند

كه پس از جنگ تحمیلی به دره شهر امدند .

5 _ زبان فارسی

در شهرستان دره شهر بندرت می توان فارس زبان پیدا كرد مگر دانشجویان كه برای تحصیل آمده باشند یا افرادی كه خانواده از كودكی با آنها فارسی صحبت كرده باشند كه خود جای بحث دارد.  در دره شهر  مانند جاهای دیگر ربان ها كلماتی را از زبان های دیگره به عاریه گرفته اند كه باعث غنی تر شذن آنها گردیده است.