تبلیغات
دره شهر (سیمره) - مناظر طبیعی دره شهر

منطقه تفریحی و تاریخی كلم  كیلو متر 45 جاده دره شهر _ ایلام  میزان دبی رودخانه كلم 974لیتر در ثانیه

 

 

آبشار مار بره شرق دره شهر كیلو متر 20 جاده دره شهر- پل دختر. منطقه بسیار زیبا و پر درخت وهمیشه پر آّب است با مناظر بسیار بدیع و سر سبز است.

 

منطقه تفریحی سراب دره شهر كیلو متر 5 جاده دره شهر – آبدانان میزان دبی رودخانه 335لیتر در ثانیه گردشگاهی بسیار زیبا برای خانوادها.

 

تنگه تفریحی یوژاندر كه در كیلو متر 20 جاده دره شهر – پل دختر در دامنه كوه كبیر كوه واقع است.

 

منطقه تاریخی تفریحی دلدل در كیلومتر 13 جاده دره شهر – ایلام در روستای فاضل آباد واقع است.

 

كبوترلو در كیلومتر 10 جاده دره شهر – ایلام دامنه ماهور حد فاصل روستاهای قلعه تسمه و وحدت آباد واقع است.