تبلیغات
دره شهر (سیمره) - تنگه یوژاندر دره شهر
تنگه زیبای یوژاندر در کیلومتر 15 جاده دره شهر -پلدختر واقع است که به خاطر زیبایی و آب فراوان میزبان گردشگران و ورزشکاران زیادی است .هم جواری این تنگه با تنگه معروف بهرام چوبین باعث شده که از دید عموم پنهان بماند. ولی دوستداران طبیعت و کسانی که با این تنگه اشنا هستند آن را زیبا ترین تنگه کبیرکوه میدانند .این تنگه نزدیک ترین راه رسیدن به چشمه زیبای بوتک می باشد که آن هم از معروفترین چشمه های دائمی منطقه سیمره می باشد. البته ناشناس بودن این منطقه برای عموم باعث شده که از دستبرد انسان بدور مانده و طبیعت آن از بقیه جاها ی کبیرکوه دست نخورده تر باقی بماند.تنگه یوژاندره

تنگه یوژاندر کبیرکوه دره شهر

تنگه یوژاندر