تبلیغات
دره شهر (سیمره) - بوتک دره شهر
بوتک

در کیلومتر ۱۵ جاده دره شهر -پلدختر تنگه زیبایی به نام یوژاندر واقع است که از طریق آن می توان به چشمه های زیبا و بی نظیر بوتک رسید . فاصله چشمه از جاده حدودا ۶ساعت پیاده روی مداوم است.فاصله طولانی و سختی مسیر باعث شده تا هر کسی به فکر رفتن به بوتک بی نظیر نیفتد. چشمه های بوتک حدودا ۴ فقره می باشند که به فاصله ۱۰۰متری و موازی هم در بلندترین قسمت کبیرکوه در ارتفاع ۲۵۰۰متری از سطح دریا در منطقه دره شهر قرار گرفته اند.این چشمه ها در طول تمام سال داری آب خیلی سرد بوده و هیچ گاه خشک نمی شوند.زیبایی چشم نواز بوتک دل هر طبیعت دوستی را به سمت خود می کشد.

پاناروما بوتک دره شهر

از  راست خودم .فرامرز اکنده - محمد نوری - اقای شهبازی - حیدر رستمی- اقای حاجی وند