تبلیغات
دره شهر (سیمره) - گالری تصویر دره شهر
اول یه عکس عاشقانه


(هزار در) قسمتی از شهر باستانی دره شهر 

 


 

 

قلعه شیخ مکان


  آتشکده دره شهر

آتشكده چهار طاقی


 

 پل گاومیشانپل گاومیشان

 

میدان امام رضا (ع) دره شهر

 


 

مزرعه خیار عباس آباد دره شهر